Kampanje: 20% rabatt til nye kunder

Hva er CRO (conversion-rate-optimization) og hvordan fungerer det? – Alt du trenger å vite!

CRO conversion rate optimization bilde av eksempel fra Google-analytics

Hva er CRO (conversion-rate-optimization) og hvordan fungerer det? – Alt du trenger å vite!

26. februar 2023

CRO står for Conversion Rate Optimization, og handler om å øke konverteringsraten i nettbutikken. Konverteringsraten er prosentandelen av besøkende som utfører en ønsket handling på nettstedet, som for eksempel å kjøpe et produkt, abonnere på en tjeneste eller fylle ut et skjema. Høyere konverteringsrate betyr flere kunder og mer inntekt, og det er derfor svært lønnsomt å bruke en spesialist til å øke konverteringsraten i nettbutikken.

Hvordan fungerer CRO?

CRO handler om å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet for å oppmuntre besøkende til å utføre en ønsket handling. Dette kan gjøres ved å analysere besøkendes atferd på nettstedet, identifisere hindringer for konvertering og implementere endringer for å fjerne disse hindringene.

Analysen kan inkludere en rekke teknikker, som å se på hvor besøkende kommer fra, hvilke sider de besøker, hvor lang tid de tilbringer på hver side og hva de gjør før de forlater nettstedet. Ved å forstå besøkendes atferd kan man identifisere hindringer for konvertering, som for eksempel uklar produktbeskrivelse, vanskeligheter med å navigere eller langsom lasting av sider.

Basert på analysen kan man deretter implementere endringer som forbedrer brukeropplevelsen på nettstedet. Dette kan inkludere å forbedre produktbeskrivelsene, gjøre navigasjonen mer intuitiv og raskere lasting av sider. CRO spesialister kan også bruke A/B-testing, der man tester to forskjellige versjoner av en side for å se hvilken som gir høyest konverteringsrate.

Hvorfor er CRO lønnsomt?

Å øke konverteringsraten kan ha en stor innvirkning på inntektene til en nettbutikk. Hvis man for eksempel har en konverteringsrate på 1%, betyr det at bare én av hundre besøkende utfører en ønsket handling på nettstedet. Hvis man kan øke konverteringsraten til 2%, dobles antall kunder og inntektene.

CRO kan også være mer kostnadseffektivt enn andre markedsføringsmetoder. Å tiltrekke seg nye besøkende til nettstedet kan være dyrt, men å optimalisere nettstedet for å få flere av de besøkende man allerede har til å utføre en ønsket handling, kan være mer kostnadseffektivt.

Hvorfor bruke en CRO spesialist?

CRO er en avansert teknikk som krever spesialisert kunnskap og erfaring. Å gjøre feil endringer på nettstedet kan føre til lavere konverteringsrate og dermed lavere inntekter. En CRO spesialist har kunnskapen og erfaringen som trengs for å identifisere hindringer for konvertering og implementere endringer som vil forbedre brukeropplevelsen og øke konverteringsraten. De kan også bruke avanserte verktøy og teknikker som A/B-testing for å optimalisere nettstedet på en effektiv måte.

En CRO spesialist kan også frigjøre tid og ressurser for bedriften ved å ta seg av CRO-oppgavene. Dette kan tillate bedriften å fokusere på andre områder, som produktutvikling og markedsføring, samtidig som man får de positive effektene av økt konverteringsrate.

Hvordan finne en CRO spesialist?

Det er viktig å finne en CRO spesialist med god kunnskap og erfaring innen feltet. En god måte å finne en spesialist er å se på tidligere arbeid og resultater. En spesialist med en vellykket CRO-rekord kan være en god indikator på at de har den nødvendige kunnskapen og erfaringen.

En annen måte å finne en CRO spesialist er å se etter anbefalinger fra andre bedrifter og fagpersoner innen feltet. Det kan også være nyttig å se etter spesialister som er sertifisert av CRO-organisasjoner som CXL Institute eller ConversionXL.

NEZ.no tilbyr å hjelpe bedrifter med å finne en kvalifisert CRO spesialist for å øke konverteringsraten i nettbutikken. Ved å samarbeide med en erfaren spesialist fra NEZ.no, kan bedrifter forvente å se betydelig økning i konverteringsraten, som vil resultere i økt inntekt og vekst for virksomheten.

Konklusjon

CRO er en viktig teknikk for å øke konverteringsraten i nettbutikken, og kan være svært lønnsomt for bedrifter som ønsker å øke inntektene. Å bruke en spesialist til å optimalisere nettstedet kan frigjøre tid og ressurser, samtidig som man får de positive effektene av økt konverteringsrate. Ved å finne en erfaren CRO spesialist, kan bedrifter forvente å se betydelig økning i konverteringsraten og dermed økt inntekt og vekst for virksomheten.

5 Tips til conversion rate optimization (CRO) fra NEZ.no

  1. Forstå brukeradferd og brukeropplevelse

For å optimalisere konverteringsraten din må du først forstå hvordan brukerne dine oppfører seg på nettstedet ditt. Dette kan du gjøre ved å analysere brukeradferd og brukeropplevelse. Verktøy som Google Analytics og Hotjar kan gi deg innsikt i brukeradferd og brukeropplevelse. Med denne innsikten kan du finne ut hvilke sider som har høy avvisningsrate, og hvilke sider som har høy konverteringsrate.

  1. Test ulike versjoner av landingssider og kampanjesider

For å finne ut hva som fungerer best for nettstedet ditt, må du teste ulike versjoner av landingssider og kampanjesider. Dette kan du gjøre ved å bruke A/B-testing eller multivariat testing. Ved å teste ulike versjoner av landingssider og kampanjesider kan du finne ut hva som fungerer best for målgruppen din.

  1. Optimaliser for mobilenheter

Flere og flere brukere besøker nettstedet ditt fra mobilenheter. Det er derfor viktig at nettstedet ditt er optimalisert for mobilenheter. Dette betyr at nettstedet ditt må være responsivt og enkelt å navigere på mobiltelefoner og nettbrett. Dersom nettstedet ditt ikke er optimalisert for mobilenheter, vil det føre til at brukerne dine forlater nettstedet ditt.

  1. Fjern distraksjoner

For å øke konverteringsraten din må du fjerne distraksjoner fra nettstedet ditt. Distraksjoner kan være alt fra unødvendige bilder og tekst til irriterende pop-ups. Alt som ikke hjelper brukerne dine med å konvertere bør fjernes fra nettstedet ditt.

  1. Bruk tydelige CTA-er

Call-to-action (CTA) er en viktig del av enhver landingsside eller kampanjeside. En tydelig og godt synlig CTA vil hjelpe brukerne dine med å konvertere. CTA bør være tydelig og enkelt å forstå, og det bør være enkelt å utføre handlingen. Det kan også være lurt å teste ulike CTA-er for å finne ut hva som fungerer best for nettstedet ditt.

Innholdsfortegnelse