Kampanje: 20% rabatt til nye kunder

Guide til hvordan kode et eget program med Chat-GPTs API med eksempel på python kode for å lage en personlig chatbot

datakoder jobber med chat gpt api for å lage program

Guide til hvordan kode et eget program med Chat-GPTs API med eksempel på python kode for å lage en personlig chatbot

5. april 2023

Chat-GPT er en populær AI-teknologi som lar deg lage din egen chatbot. Ved å bruke Chat-GPTs API, kan du skreddersy dine egne programmer og integrere dem i din nettside eller app. I denne artikkelen vil vi presentere en trinnvis guide for hvordan du kan kode et eget program med Chat-GPTs API, samt vise et eksempel på python-kode for å lage en personlig chatbot. Dette er noe vi hos Nez.no hjelper mange bedrifter med, så følg nøye med!

Forberedelser før du begynner

Før du starter prosessen, må du ha følgende:

 1. En konto hos OpenAI (leverandøren av Chat-GPT). Registrer deg her: https://beta.openai.com/signup/
 2. Python installert på datamaskinen din.
 3. En teksteditor for å skrive og kjøre koden din.

Trinn 1: Installer nødvendige biblioteker

For å bruke Chat-GPTs API, må du først installere noen nødvendige biblioteker i Python. Åpne terminalen og skriv inn følgende kommandoer:

pip install openai
pip install requests

Dette installerer «openai» og «requests» bibliotekene som kreves for å kommunisere med API-et.

Trinn 2: Skriv Python-koden

Opprett en ny fil i teksteditoren din og gi den navnet «chatbot.py». Skriv inn følgende kode:

import openai
import requests

# Sett API-nøkkelen din fra OpenAI-kontoen
openai.api_key = "DIN_API_NØKKEL"

def chat_gpt(prompt):
  response = openai.Completion.create(
    engine="text-davinci-002",
    prompt=prompt,
    max_tokens=150,
    n=1,
    stop=None,
    temperature=0.5,
  )

  return response.choices[0].text.strip()

# Eksempel på hvordan du bruker funksjonen
prompt = "Hva er hovedstaden i Norge?"
response = chat_gpt(prompt)
print(response)

Husk å erstatte «DIN_API_NØKKEL» med din faktiske API-nøkkel fra OpenAI-kontoen.

Trinn 3: Test koden

Lagre filen og kjør den i terminalen ved å skrive:

python chatbot.py

Du bør nå se svaret på spørsmålet «Hva er hovedstaden i Norge?» som genereres av Chat-GPT.

Integrer chatboten med din nettside eller app

Når du har opprettet en fungerende chatbot, kan du enkelt integrere den med din nettside eller app ved hjelp av ulike metoder, som AJAX, websockets, eller andre teknologier. Hvis du trenger hjelp med dette, kan våre eksperter innen webutvikling hos Nez.no bistå deg.

Oppsummering

I denne artikkelen har vi vist deg hvordan du kan kode et eget program ved hjelp av Chat-GPTs API og lage en personlig chatbot ved hjelp av Python. Ved å følge disse trinnene kan du skape din egen AI-drevne chatbot for din nettside eller app. Nez.no er et fullservice digitalbyrå som tilbyr tjenester innen webutvikling, digital markedsføring, SEO, CRO, og webdesign. Kontakt oss i dag for å få hjelp med dine digitale prosjekter!

Innholdsfortegnelse